COVID-19 Fight
Összesen 204 találat 9 szótárban. Részletek
tetőívfn
tetőjárófn
  1. catwalk
   USA: kæ'twɔ"k UK: kætwɔːk
tetőkibúvófn
  1. US scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
tetőlyukfn
  1. eyelet
   USA: aɪ'lʌ·t UK: aɪlɪt
tető nélkülimn
  1. roofless
   UK: ruːfləs
tetőpontfn
  1. zenith
   USA: ziː'nʌ·θ UK: zenɪθ
  1. vertex
   USA: vəː'te"ks UK: vəːteks
  1. átv topgallant
   UK: tɔpgælənt
  1. summit
   USA: sʌ'mʌ·t UK: sʌmɪt
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. Ez alatt az idő alatt az általános izgalom a tetőpontra hágott.
    1. During this time public opinion was excited to the highest pitch.
  1. pinnacle
   USA: pɪ'nʌ·kʌ·l UK: pɪnəkl
  1. meridian
   USA: məː·ɪ'diː·ʌ·n UK: mərɪdɪən
  1. height
   USA: haɪ't UK: haɪt
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. átv culmination
   USA: kʌ"lmʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kʌlmɪneɪʃn
  1. climax
   USA: klaɪ'mæ"ks UK: klaɪmæks
  1. átv apogee
   USA: æ'pʌ·ʤiː" UK: æpəʤiː
  1. apex
   USA: eɪ'pe"ks UK: eɪpeks
  1. apex, apices
   UK: eɪpeks eɪpɪsiːz
  1. irod acme
   USA: æ'kmiː· UK: ækmiː
tetőpont/delelésfn
  1. culmination
   USA: kʌ"lmʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kʌlmɪneɪʃn
tetőponthoz tartozómn
  1. vertical
   USA: vəː'tɪ·kʌ·l UK: vəːtɪkl
tetőpontimn
  1. meridian
   USA: məː·ɪ'diː·ʌ·n UK: mərɪdɪən
tetőpontján levőmn
  1. meridian
   USA: məː·ɪ'diː·ʌ·n UK: mərɪdɪən
tetőpont(já)ra éri
  1. come to a head
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' he'd UK: kʌm tuː eɪ hed
tetőpontokfn
  1. vertices
   UK: vəːtɪsiːz
  1. vertexes
   UK: vəːteksɪz
tetősínkif
  1. roof rail
   USA: ruː'f reɪ'l UK: ruːf reɪl
tetőszellőző (növ)kif
  1. roof ventilator
   USA: ruː'f ve'nʌ·leɪ"təː· UK: ruːf ventɪleɪtər
tetőszerkezetfn
  1. roofing
   USA: ruː'fɪ·ŋ UK: ruːfɪŋ
tetőtérfn
  1. mansard
   UK: mænsɑd
  1. attic
   USA: æ'tɪ·k UK: ætɪk
tetőtlenmn
  1. roofless
   UK: ruːfləs
tetőtoldatfn
  1. penthouse
   USA: pe'nthaʊ"s UK: penthaʊs
tetőtől talpigkif
  1. from top to toe
   USA: fəː·m tɔ'p tʌ· toʊ' UK: frɔm tɔp tuː toʊ
  1. from top to bottom
   USA: fəː·m tɔ'p tʌ· bɔ'tʌ·m UK: frɔm tɔp tuː bɔtəm
  1. from tip to toe
   USA: fəː·m tɪ'p tʌ· toʊ' UK: frɔm tɪp tuː toʊ
  1. every inch
   USA: e'vriː· ɪ'ntʃ UK: evriː ɪntʃ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása