COVID-19 Fight
Összesen 310 találat 2 szótárban. Részletek
throughmn USA: θruː' UK: θruː
  1. I saw him drive through a red light.
    1. Láttam ahogy áthajtott a piroson.
throughelölj USA: θruː' UK: θruː
throughelölj USA: θruː' UK: θruː
   1. He passed through the city with rapid steps.
     1. Közben gyors lépésekkel haladt a városon keresztül.
   1. All through the watch this sort of thing went on.
     1. Így ment ez az őrszolgálat egész ideje alatt.
  1. This train goes through to Paris.
    1. Ez a vonat egyenesen Párizsba megy.
   1. The company lost the order through production delays.
     1. A cég elvesztette a megrendelést a gyártás során felmerülő késések következtében.
   2. It was all through you that we got lost.
     1. Miattad tévedtünk el.
  1. I've always been hearing about you through my wife, said Serpuhovskoy.
    1. A feleségem révén mindent tudtam rólad - mondta Szerpuhovszkoj.
  2. The Bank shall deal with each Member State through the authority designated by that State.
    1. A Bank az egyes tagállamokkal az adott állam által kijelölt hatóság útján érintkezik.
through an advertisementkif USA: θruː' ʌ·n æ"dvəː·taɪ'zmʌ·nt UK: θruː ən ədvəːtɪsmənt
through and throughkif USA: θruː' ʌ·nd θruː' UK: θruː ənd θruː
through an oversightkif USA: θruː' ʌ·n oʊ'vəː·saɪ"t UK: θruː ən oʊvəsaɪt
through an oversighthsz USA: θruː' ʌ·n oʊ'vəː·saɪ"t UK: θruː ən oʊvəsaɪt
through / be - with sthkif
through carriagekif USA: θruː' kæ'rɪ·ʤ UK: θruː kærɪʤ
through carriage for swherekif
through fire and waterkif USA: θruː' faɪ'r ʌ·nd wɔː'təː· UK: θruː faɪər ənd wɔːtər
through foul and fairkif USA: θruː' faʊ'l ʌ·nd fe'r UK: θruː faʊl ənd feər
through / get -kif USA: θruː' gɪ't UK: θruː get
through ignorancekif USA: θruː' ɪ'gnəː·ʌ·ns UK: θruː ɪgnərəns
through linekif USA: θruː' laɪ'n UK: θruː laɪn
through no fault of his ownkif USA: θruː' noʊ' fɔː'lt ʌ·v hʌ·z oʊ'n UK: θruː noʊ fɔːlt ɔv hɪz oʊn
through no fault of minekif USA: θruː' noʊ' fɔː'lt ʌ·v maɪ'n UK: θruː noʊ fɔːlt ɔv maɪn
throughouthsz USA: θruː·aʊ't UK: θruːaʊt
throughout the countrykif USA: θruː·aʊ't ðiː· kʌ'ntriː· UK: θruːaʊt ðiː kʌntriː
throughout the yearkif USA: θruː·aʊ't ðiː· yɪ'r UK: θruːaʊt ðiː jəːr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása