COVID-19 Fight
Összesen 116 találat 11 szótárban. Részletek
tilti
  1. prohibit
   USA: proʊ·hɪ'bʌ·t UK: prəhɪbɪt
tiltakozásfn
  1. veto
   USA: viː'toʊ" UK: viːtoʊ
  1. remonstrance
   UK: rɪmɔnstrəns
  1. recrimination
   USA: rɪ·krɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: rɪkrɪmɪneɪʃn
  1. protestation
   USA: proʊ"te"steɪ'ʃʌ·n UK: prɔtesteɪʃn
  1. protest
   USA: prʌ·te'st UK: proʊtest
  1. objection
   USA: ʌ·bʤe'kʃʌ·n UK: əbʤekʃn
  1. biz US kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. expostulation
   UK: ɪkspɔstʃʊleɪʃn
  1. counterblast
   UK: kaʊntəblɑst
  1. bulwark
   USA: bʊ'lwəː·k UK: bʊlwək
tiltakoziki
  1. remonstrate
   UK: remənstreɪt
  1. recriminate
   USA: rɪ·krɪ"mʌ·neɪ't UK: rɪkrɪmɪneɪt
  1. protest
   USA: prʌ·te'st UK: proʊtest
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. interpose one's veto
   USA: ɪ"ntəː·poʊ'z wʌ'nz viː'toʊ" UK: ɪntəpoʊz wʌnz viːtoʊ
  1. demur
   USA: dɪ"məː' UK: dɪməːr
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
tiltakozik ellenei
  1. tilt at
   USA: tɪ'lt æ't UK: tɪlt ət
  1. exclaim against
   USA: ɪ·kskleɪ'm ʌ·ge'nst UK: ɪkskleɪm əgenst
tiltakozik vmi elleni
tiltakozófn
  1. recriminatory
   UK: rɪkrɪmɪnətriː
  1. recriminative
   UK: rɪkrɪmɪnətɪv
  1. protestor
   UK: prətestə
  1. protester
   USA: proʊ'te"stəː· UK: prətestər
  1. protestant
   USA: prɔ'tʌ·stʌ·nt UK: prɔtɪstənt
  1. objector
   USA: ʌ·bʤe'ktəː· UK: əbʤektər
  1. expostulatory
   UK: ɪkspɔstjʊlətəriː
tiltakozó feliratfn
  1. rég remonstrance
   UK: rɪmɔnstrəns
tiltakozotti
  1. vetoed
   USA: viː'toʊ·d UK: viːtoʊd
tiltakozva vitatkoziki
  1. expostulate
   UK: ɪkspɔstʃʊleɪt
tiltásfn
  1. US prohibition
   USA: proʊ"ʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: proʊɪbɪʃn
  1. disallowance
   USA: dɪ"sʌ·laʊ'ʌ·ns UK: dɪsəlaʊəns
tiltómn
  1. prohibitive
   USA: proʊ·hɪ'bʌ·tɪ·v UK: prəhɪbətɪv
tiltótáblafn
 1. vízügy
  1. shuttle
   USA: ʃʌ'tʌ·l UK: ʃʌtl
tiltottmn
  1. prohibited
   USA: proʊ·hɪ'bʌ·tʌ·d UK: prəhɪbɪtɪd
  1. illicit
   USA: ɪ"lɪ'sʌ·t UK: ɪlɪsɪt
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
  1. forbidden
   USA: fəː·rbɪ'dʌ·n UK: fəbɪdn
  1. banned
   USA: bæ'nd UK: bænd
tiltott gyümölcskif
  1. forbidden fruit
   USA: fəː·rbɪ'dʌ·n fruː't UK: fəbɪdn fruːt
tiltott határátlépőfn
  1. wetback
   UK: wetbæk
tiltott italmérésfn
 1. tört
  1. szl US speakeasy
   UK: spiːkiːziː
tiltott könyvek jegyzékefn
  1. index
   USA: ɪ'nde·ks UK: ɪndeks
tiltott parkolásfn
  1. parking offence
   UK: pɑkɪŋ əfens
tiltott szerencsjátékkif
  1. numbers pool
   USA: nʌ'mbəː·z puː'l UK: nʌmbəz puːl
tiltott területenkif
  1. out of bounds
   USA: aʊ't ʌ·v baʊ'ndz UK: aʊt ɔv baʊndz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása