Összesen 307 találat 9 szótárban. Részletek
tisztafn
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. unwritten
   USA: ʌ·nrɪ'tʌ·n UK: ʌnrɪtn
  1. unsullied
   USA: ʌ·nsʌ'liː·d UK: ʌnsʌlɪd
  1. átv unstained
   USA: ʌ·nsteɪ'nd UK: ʌnsteɪnd
  1. unsophisticated
   USA: ʌ"nsʌ·fɪ'stɪ·keɪ"tʌ·d UK: ʌnsəfɪstɪkeɪtɪd
  1. unmixed
   USA: ʌ·nmɪ'kst UK: ʌnmɪkst
  1. unexceptional
   UK: ʌnɪksepʃənl
  1. undefiled
   UK: ʌndɪfaɪld
  1. unclouded
   UK: ʌnklaʊdɪd
  1. unalloyed
   USA: ʌ·næ'lɔɪ"d UK: ʌnəlɔɪd
  1. unadulterated
   USA: ʌ"nʌ·dʌ'ltəː·eɪ"tʌ·d UK: ʌnədʌltəreɪtɪd
  1. átv transparent
   USA: træ·nspe'rʌ·nt UK: trænspærənt
  1. átv straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Két tiszta vodkát, legyen szíves, tonik nélkül.
    1. Two straight vodkas please, no tonic.
  1. sinless
   UK: sɪnləs
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. saintly
   USA: seɪ'ntliː· UK: seɪntliː
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
  1. táj skót print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. platonic
   USA: plʌ·tɔ'nɪ·k UK: plətɔnɪk
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. nett
   USA: ne't UK: net
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
  1. Philip rendes és eléggé jó szabású öltönyt viselt.
    1. Philip's clothes were neat and tolerably cut.
  2. A szoba fölötte tiszta és rendes volt.
    1. The room was very neat and orderly.
  1. mere
   USA: mɪ'r UK: mɪər
  1. irod lucid
   USA: luː'sʌ·d UK: luːsɪd
  1. liquid
   USA: lɪ'kwʌ·d UK: lɪkwɪd
  1. átv limpid
   UK: lɪmpɪd
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. legible
   USA: le'gʌ·bʌ·l UK: leʤəbl
  1. hygienic
   UK: haɪʤiːnɪk
  1. Shakes franchised
   USA: fræ'ntʃaɪ·zd UK: fræntʃaɪzd
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
 1. zene
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. Shakes clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. clear-cut
   USA: klɪ'rkʌ"t UK: klɪəkʌt
  1. cleanly
   USA: kliː'nliː· UK: kliːnliː
  1. clean
   USA: kliː'n UK: kliːn
  1. chaste
   USA: tʃeɪ'st UK: tʃeɪst
  1. átv blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
  1. articulate
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɑtɪkjʊleɪt
tiszta a levegőkif
  1. the coast is clear
   USA: ðiː· koʊ'st ʌ·z klɪ'r UK: ðiː koʊst ɪz klɪər
tiszta bolondkif
  1. stark mad
   USA: stɔ'rk mæ'd UK: stɑk mæd
tiszta előéletkif
  1. clean slate
   USA: kliː'n sleɪ't UK: kliːn sleɪt
  1. clean sheet
   USA: kliː'n ʃiː't UK: kliːn ʃiːt
  1. clean record
   USA: kliː'n re'kəː·d UK: kliːn rɪkɔːd
tiszta/erős méregkif
  1. rank poison
   USA: ræ'ŋk pɔɪ'zʌ·n UK: ræŋk pɔɪzn
tiszta erővelkif
  1. by sheer force
   USA: baɪ' ʃɪ'r fɔː'rs UK: baɪ ʃɪər fɔːs
tisztafajú emberfn
tiszta fehér állatfajtafn
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
tisztafejűmn
  1. clear-headed
   UK: klɪəhedɪd
tiszta gyapjúkif
  1. pure wool
   USA: pyʊ'r wʊ'l UK: pjʊər wʊl
  1. all wool
   USA: ɔː'l wʊ'l UK: ɔːl wʊl
tiszta, hamisitatlanmn
  1. pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
tiszta hasznot hajti
  1. net
   USA: ne't UK: net
tiszta hasznot húzi
  1. net
   USA: ne't UK: net
tiszta haszonfn
  1. net proceeds
   USA: ne't proʊ·siː'dz UK: net proʊsiːdz
  1. it's all to the good
   USA: ʌ·ts ɔː'l tʌ· ðiː· gʌ·d UK: ɪts ɔːl tuː ðiː gʊd
  1. szl US gravy
   USA: greɪ'viː· UK: greɪviː
tiszta haszon!kif
  1. it's all to the good!
   USA: ʌ·ts ɔː'l tʌ· ðiː· gʌ·d UK: ɪts ɔːl tuː ðiː gʊd
tiszta hozamkif
  1. net yield
   USA: ne't yiː'ld UK: net jiːld
tiszta (idő)mn
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Másnap derült, hideg idővel köszöntött rájuk a reggel.
    1. The next morning dawned very bright and cold.
  2. Könnyen felismered, élénkpiros felső van rajta.
    1. You will easily recognize her, she's wearing a bright red top.
tiszta kézíráskif
  1. neat handwriting
   USA: niː't hæ'ndraɪ"tɪ·ŋ UK: niːt hændraɪtɪŋ
tiszta komédia!kif
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása