COVID-19 Fight
Összesen 254 találat 9 szótárban. Részletek
tiszteletfn
  1. veneration
   UK: venəreɪʃn
  1. átv tribute
   USA: trɪ'byuː·t UK: trɪbjuːt
  1. reverence
   USA: re'vəː·ʌ·ns UK: revərəns
  1. respect
   USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. Sajátos tisztelet övezte a szerencsétlen Martin Cunninghamet.
    1. Everyone had respect for poor Martin Cunningham.
  1. regard
   USA: rʌ·gɔ'rd UK: rɪgɑd
  1. Nagy tiszteletben tartják, mint az egyetem egyik alapítóját.
    1. He is held in high regard as one of the founders of the university.
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. fear
   USA: fɪ'r UK: fɪər
  1. esteem
   USA: ʌ·stiː'm UK: ɪstiːm
  1. dread
   USA: dre'd UK: dred
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
  1. adoration
   USA: æ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ædəreɪʃn
tisztelet-mn
  1. complimentary
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntəː·iː· UK: kɔmplɪmentriː
tiszteletadásfn
  1. honours
   UK: ɔnəz
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. deference
   USA: de'frʌ·ns UK: defərəns
tiszteletbelimn
  1. honorary
   USA: ɔ'nəː·e"riː· UK: ɔnərəriː
tiszteletbeli címet adi
  1. laureate
   USA: lɔː'riː·ʌ·t UK: lɔrɪət
tiszteletbeli doktorrá avati
  1. laureate
   USA: lɔː'riː·ʌ·t UK: lɔrɪət
tiszteletbeli lovagi címkif
  1. honorary knighthood
   USA: ɔ'nəː·e"riː· naɪ'thʊ"d UK: ɔnərəriː naɪthʊd
tiszteletbeli tiszti rangi
  1. brevet
   UK: brevɪt
tiszteletben tarti
  1. respect
   USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.
    1. The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity.
tiszteletben tart vmiti
tiszteletdíjfn
  1. royalty
   USA: rɔɪ'ʌ·ltiː· UK: rɔɪəltiː
  1. payment
   USA: peɪ'mʌ·nt UK: peɪmənt
  1. emoluments
   UK: ɪmɔljʊmənts
tiszteletem!kif
  1. my respects to
   USA: maɪ' riː·spe'ks tʌ· UK: maɪ rɪspekts tuː
tiszteletem jeléülkif
  1. as a mark of my esteem
   USA: e'z eɪ' mɔ'rk ʌ·v maɪ' ʌ·stiː'm UK: əz eɪ mɑk ɔv maɪ ɪstiːm
tiszteletet érdemlőmn
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
tiszteletet keltőmn
tiszteletét nyilvánítja vkineki
  1. pay reverence to sy
   USA: peɪ' re'vəː·ʌ·ns tʌ· saɪ'
tiszteletet parancsolómn
  1. imposing
   USA: ɪ"mpoʊ'zɪ·ŋ UK: ɪmpoʊzɪŋ
  1. dignified
   USA: dɪ'gnʌ·faɪ"d UK: dɪgnɪfaɪd
  1. commanding
   USA: kʌ·mæ'ndɪ·ŋ UK: kəmɑndɪŋ
tiszteletetteljesmn
  1. reverential
   USA: re"vəː·e'nʃʌ·l UK: revərenʃl
tiszteletét teszi vkinéli
  1. pay one's duty to sy
   USA: peɪ' wʌ'nz dyuː'tiː· tʌ· saɪ'
tiszteletimn
  1. honorary
   USA: ɔ'nəː·e"riː· UK: ɔnərəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása