COVID-19 Fight
Összesen 9 találat 3 szótárban. Részletek
tisztességesenhsz
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorously
   UK: dekərəsliː
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességesen bánik velekif
  1. do right by
   USA: duː' raɪ't baɪ' UK: duː raɪt baɪ
tisztességesen éli
  1. go straight
   USA: goʊ' streɪ't UK: goʊ streɪt
tisztességesen jár elkif
  1. give a square deal
   USA: gɪ'v eɪ' skwe'r diː'l UK: gɪv eɪ skweər diːl
  1. give a fair deal
   USA: gɪ'v eɪ' fe'r diː'l UK: gɪv eɪ feər diːl
tisztességesenhsz
tisztességesenhsz
tisztességesen jár elnincs
tisztességesen kell viselkedninincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása