COVID-19 Fight
titlei tsi USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
title deedfn USA: taɪ'tʌ·l diː'd UK: taɪtl diːd
title herofn USA: taɪ'tʌ·l hiː'roʊ· UK: taɪtl hɪəroʊ
title poemfn USA: taɪ'tʌ·l poʊ'ʌ·m UK: taɪtl poʊɪm
titledmn USA: taɪ'tʌ·ld UK: taɪtld
title-deedfn
title-pagefn UK: taɪtlpeɪʤ
title-partfn
title-rolefn
courtesy titlekif USA: kəː'tʌ·siː· taɪ'tʌ·l UK: kəːtəsiː taɪtl
running titlekif USA: rʌ'nɪ·ŋ taɪ'tʌ·l UK: rʌnɪŋ taɪtl
superimposed titlekif USA: suː"pəː·ʌ·mpoʊ'zd taɪ'tʌ·l UK: suːpərɪmpoʊzd taɪtl
acquire title to sgi
predecessor in titlekif USA: pre'dʌ·se"səː· ɪ'n taɪ'tʌ·l UK: priːdɪsesər ɪn taɪtl
not one jot or titlekif USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· taɪ'tʌ·l UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr taɪtl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása