COVID-19 Fight
tompítottmn
  1. obtuse
   USA: ɔ·btuː's UK: əbtjuːs
  1. muted
   USA: myuː'tʌ·d UK: mjuːtɪd
  1. dimmed
   USA: dɪ'md UK: dɪmd
  1. cushioned
   USA: kʊ'ʃʌ·nd UK: kʊʃnd
tompított fénykif
  1. low beam
   USA: loʊ' biː'm UK: loʊ biːm
  1. dipped
   USA: dɪ'pt UK: dɪpt
tompított fényre válti
  1. dim the headlights
   USA: dɪ'm ðiː· he'dlaɪ"ts UK: dɪm ðiː hedlaɪts
tompított fényszórókif
  1. low beam
   USA: loʊ' biː'm UK: loʊ biːm
  1. dimming
   USA: dɪ'mɪ·ŋ UK: dɪmɪŋ
  1. dimmed headlights
   USA: dɪ'md he'dlaɪ"ts UK: dɪmd hedlaɪts
tompított fényszórót használkif
  1. dip the headlights
   USA: dɪ'p ðiː· he'dlaɪ"ts UK: dɪp ðiː hedlaɪts
tompított fényűfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása