COVID-19 Fight
tulajdoníti
  1. set down
   USA: se't daʊ'n UK: set daʊn
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. impute
   USA: ɪ"mpyuː't UK: ɪmpjuːt
  1. attribute
   USA: ʌ·trɪ'byuː"t UK: ətrɪbjuːt
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. ascribe
   USA: ʌ·skraɪ'b UK: əskraɪb
  1. arrogate
   USA: æ'roʊ·geɪ"t UK: ærəgeɪt
tulajdonít (vkinek)i
  1. ascribe
   USA: ʌ·skraɪ'b UK: əskraɪb
tulajdonít vmineki
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. ascribe to
   USA: ʌ·skraɪ'b tʌ· UK: əskraɪb tuː
tulajdonít vmit vkineki
tulajdoníthatómn
  1. imputable
   UK: ɪmpjuːtəbl
  1. chargeable
   USA: tʃɔ'rʤʌ·bʌ·l UK: tʃɑʤəbl
  1. attributable
   USA: ʌ·trɪ'byʌ·tʌ·bʌ·l UK: ətrɪbjʊtəbl
tulajdonítható vminekkif
tulajdonításfn
  1. imputation
   USA: ɪ"mpyʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpjʊteɪʃn
vkinek tulajdoníti
  1. arrogate
   USA: æ'roʊ·geɪ"t UK: ærəgeɪt
vminek tulajdoníti
nem tulajdonít jelentőségeti
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
apaságot tulajdonít vkineki
  1. father
   USA: fɔ'ðəː· UK: fɑðər
szerzőséget tulajdonít vkineki
  1. father
   USA: fɔ'ðəː· UK: fɑðər
értelmet tulajdonít vmineki
fontosságot tulajdonít vmineki
vminek tulajdonít vmiti
  1. set down
   USA: se't daʊ'n UK: set daʊn
következtében/köszönhetően tulajdoníthatókif
vminek tulajdoníthatói
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása