COVID-19 Fight
Összesen 52 találat 9 szótárban. Részletek
tulajdonosfn
  1. proprietor
   USA: prʌ·praɪ'ʌ·təː· UK: prəpraɪətər
  1. proprietary
   USA: prʌ·praɪ'ʌ·te"riː· UK: prəpraɪətriː
  1. possessor
   USA: pʌ·ze'səː· UK: pəzesər
  1. owner
   USA: oʊ'nəː· UK: oʊnər
  1. keeper
   USA: kiː'pəː· UK: kiːpər
tulajdonosai
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
tulajdonosimn
  1. proprietary
   USA: prʌ·praɪ'ʌ·te"riː· UK: prəpraɪətriː
tulajdonosnőfn
  1. proprietress
   UK: prəpraɪətrɪs
tulajdonostárskif
  1. joint proprietor
   USA: ʤɔɪ'nt prʌ·praɪ'ʌ·təː· UK: ʤɔɪnt prəpraɪətər
  1. joint owner
   USA: ʤɔɪ'nt oʊ'nəː· UK: ʤɔɪnt oʊnər
béristálló tulajdonosafn
  1. liveryman
   UK: lɪvərɪmen
földbirtok tulajdonosafn
  1. freeholder
   USA: friː'hoʊ"ldəː· UK: friːhoʊldər
szabadalom tulajdonosafn
  1. patentee
   UK: peɪtntiː
útlevél tulajdonosakif
  1. bearer of a passport
   USA: be'rəː· ʌ·v eɪ' pæ'spɔː"rt UK: beərər ɔv eɪ pɑspɔːt
adózástól megváltott jobbágytelek tulajdonosafn
 1. tört
  1. freeholder
   USA: friː'hoʊ"ldəː· UK: friːhoʊldər
tulajdonosfn
  1. r Patron
   pa'troːn
   1. többes szám:
   2. Patrone
   1. birtokos eset:
   2. Patrons
  1. r Inhaber
   1. többes szám:
   2. Inhaber
   1. birtokos eset:
   2. Inhabers
  1. r Herr
   'hɛɐ
   1. többes szám:
   2. Herren
   1. birtokos eset:
   2. Herrn
  1. rég r Eigner
   'aɪgnɐ
   1. többes szám:
   2. Eigner
   1. birtokos eset:
   2. Eigners
  1. r Eigentümer
   1. többes szám:
   2. Eigentümer
   1. birtokos eset:
   2. Eigentümers
  1. r Besitzer
   bə'zɪtsɐ
   1. többes szám:
   2. Besitzer
   1. birtokos eset:
   2. Besitzers
  1. r Besitzer,-
   bə'zɪtsɐ
tulajdonostársfn
tulajdonos(nõ)kif
tulajdonosnőfn
tulajdonosnincs
tulajdonosnincs
tulajdonosi hatalomnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása