COVID-19 Fight
Összesen 19 találat 7 szótárban. Részletek
utánzatfn
  1. sham
   USA: ʃæ'm UK: ʃæm
  1. imitation
   USA: ɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪmɪteɪʃn
  1. biz fake
   USA: feɪ'k UK: feɪk
  1. A filmben látott fegyverek mind utánzatok.
    1. The guns in the film were all fakes.
  1. GB dummy
   USA: dʌ'miː· UK: dʌmiː
  1. counterfeit
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t UK: kaʊntəfɪt
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
-utánzatelölj
  1. near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
gyenge utánzatfn
  1. parody
   USA: pe'rʌ·diː· UK: pærədiː
nevetséges utánzatfn
  1. mockery
   USA: mɔ'kəː·iː· UK: mɔkəriː
silány utánzatfn
  1. parody
   USA: pe'rʌ·diː· UK: pærədiː
óvakodj az utánzatoktólkif
  1. beware of substitutes
   USA: bʌ·we'r ʌ·v sʌ'bstʌ·tuː"ts UK: bɪweər ɔv sʌbstɪtjuːts
utánzatfn
  1. e Nachbildung
   1. többes szám:
   2. Nachbildungtsz. nélkül
   3. Nachbildungen
   1. birtokos eset:
   2. Nachbildung
  1. e Nachahmung
   1. többes szám:
   2. Nachahmungen
   1. birtokos eset:
   2. Nachahmung
  1. e Kopie
   ko'piː
   1. birtokos eset:
   2. Kopieen
   3. Kopiepi
  1. e Imitation
   imita'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Imitationen
   1. birtokos eset:
   2. Imitation
gyenge utánzatfn
  1. átv r Aufguss
   1. többes szám:
   2. Aufgusse
   1. birtokos eset:
   2. Aufgusses
utánzatfn
utánzatfn
utánzatmn
utánzatot készítnincs
gyenge utánzatnincs
halvány utánzata vkinekfn
utánzatnincs
  1. elefántcsont-utánzat
    1. ~ на слонова кост
  2. bőrutánzat
    1. ~ на кожа
utánzatfn
értéktelen utánzat
silány utánzat
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása