COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 8 szótárban. Részletek
utalási
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. A könyvben számos utalás van olyan helyekre, melyeket jól ismerek.
    1. The book is full of references to places that I know well.
  1. indication
   USA: ɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪndɪkeɪʃn
  1. hint
   USA: hɪ'nt UK: hɪnt
  1. Elejtettem kábé ezer célzást, mégsem tudtam megszabadulni tőle.
    1. I dropped about a thousand hints, but I couldn't get rid of him.
  2. Tett rá bármilyen utalást kivel is fog találkozni?
    1. Did he give you any hints about who he was meeting?
 1. orv
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
  1. allusion
   USA: ʌ·luː'ʒʌ·n UK: əluːʒn
utalás a napi eseményekrekif
  1. topical allusion
   USA: tɔ'pɪ·kʌ·l ʌ·luː'ʒʌ·n UK: tɔpɪkl əluːʒn
utalás (könyvben)i
jelzés, utalásfn
  1. indication
   USA: ɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪndɪkeɪʃn
kórházba utalásfn
  1. hospitalization
   USA: hɔ"spʌ·tʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: hɔspɪtəlaɪzeɪʃn
bizottság elé utalásfn
  1. committal
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·l UK: kəmɪtl
Nem, nemre {férfi;nő vagy semleges} utalás nyelvtanbanmn
  1. Genitive
   UK: ʤenɪtɪv
utalásfn
  1. r Verweis
   fɛɐ'vaɪs
   1. többes szám:
   2. Verweise
   1. birtokos eset:
   2. Verweises
   3. Verweis
  1. r Hinweis
   'hɪnvaɪs
   1. többes szám:
   2. Hinweise
   1. birtokos eset:
   2. Hinweises
utalásfn
 1. könyvben
utalásfn
utalásfn
 1. írásban
utalásfn
  1. rég tocco
   0 tsz: tocchi
  1. indice
   h índice
utalásszerűmn
utalásszerűennincs
utalásnincs
  1. forrásokra való utalás
    1. ~ към източници
utalásfn
elmegyógyintézetbe utalás
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása