COVID-19 Fight
Összesen 52 találat 8 szótárban. Részletek
vágásfn
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. trail
   USA: treɪ'l UK: treɪl
  1. slit
   USA: slɪ't UK: slɪt
  1. slash
   USA: slæ'ʃ UK: slæʃ
 1. műsz
  1. shear
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. scarring
   USA: skɔ'rɪ·ŋ UK: skɑrɪŋ
  1. ripping
   USA: rɪ'pɪ·ŋ UK: rɪpɪŋ
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
 2. film
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
  1. rég bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Steve akkora ütést kapott verekedés közben, hogy a földre esett.
    1. Steve got such a blow in the fight that he fell to the floor.
  2. Ez a csapás befejezte a harcot.
    1. That blow was the last of the battle.
vágásérettségkif
  1. cutting age
   USA: kʌ'tɪ·ŋ eɪ'ʤ UK: kʌtɪŋ eɪʤ
vágás és összeállításkif
  1. cutting and editing
   USA: kʌ'tɪ·ŋ ʌ·nd e'dʌ·tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ ənd edɪtɪŋ
vágási forgácsfn
  1. end
   USA: e'nd UK: end
vágásterületkif
  1. cutting area
   USA: kʌ'tɪ·ŋ e'riː·ʌ· UK: kʌtɪŋ eərɪə
földhöz vágásfn
  1. flooring
   USA: flɔː'rɪ·ŋ UK: flɔːrɪŋ
mély vágásfn
  1. gash
   USA: gæ'ʃ UK: gæʃ
orron vágásfn
  1. szl snitch
   USA: snɪ'tʃ UK: snɪtʃ
széles vágású betűkif
  1. broad face
   USA: brɔː'd feɪ's UK: brɔːd feɪs
más vágású emberkif
  1. man of different stamp
   USA: mæ'n ʌ·v dɪ'frʌ·nt stæ'mp UK: mæn ɔv dɪfrənt stæmp
régi vágású emberkif
  1. one of the old school
   USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· oʊ'ld skuː'l UK: wʌn ɔv ðiː oʊld skuːl
  1. one of the old guard
   USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· oʊ'ld gɔ'rd UK: wʌn ɔv ðiː oʊld gɑd
  1. man of the good old stock
   USA: mæ'n ʌ·v ðiː· gʌ·d oʊ'ld stɔ'k UK: mæn ɔv ðiː gʊd oʊld stɔk
csökkenés, esés; vágás, hasadáskif
vágásfn
 1. ruhán
  1. közb r Schlitz
   'ʃlɪts
   1. többes szám:
   2. Schlitze
   1. birtokos eset:
   2. Schlitzes
vágásfn
  1. irod r Streich
   'ʃtraɪç
   1. többes szám:
   2. Streiche
   1. birtokos eset:
   2. Streiches
   3. Streichs
  1. e Schramme
   'ʃramə
   1. többes szám:
   2. Schrammen
   1. birtokos eset:
   2. Schramme
  1. Schnitt
   'ʃnɪt
  1. r Schnitt
   'ʃnɪt
   1. többes szám:
   2. Schnitte
   1. birtokos eset:
   2. Schnittes
   3. Schnitts
 1. földr
  1. e Scharte
   'ʃaɐtə
   1. többes szám:
   2. Scharten
   1. birtokos eset:
   2. Scharte
  1. e Montage
   mɔn'taːʒə
   1. többes szám:
   2. Montagen
   1. birtokos eset:
   2. Montage
  1. Hieb
   'hiːp
  1. r Hieb
   'hiːp
   1. többes szám:
   2. Hiebe
   1. birtokos eset:
   2. Hiebes
   3. Hiebs
vágásterületfn
  1. r Schlag
   'ʃlaːk
vágásfn
vágásfn
 1. kijelölt terület
vágásfn
 1. húsba, fába
tarra vágásnincs
vágásnincs
 1. filmen
  1. stacco
   tsz: -chi
 2. ollóval
 3. film
 4. állaté
  1. rég irod labro
  1. labbro
   tsz: le labbra
 5. ollóval
 6. sp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása