COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 9 szótárban. Részletek
védelemfn
  1. shielding
   USA: ʃiː'ldɪ·ŋ UK: ʃiːldɪŋ
  1. shield
   USA: ʃiː'ld UK: ʃiːld
  1. save
   USA: seɪ'v UK: seɪv
  1. safeguard
   USA: seɪ'fgɔ"rd UK: seɪfgɑd
  1. rampart
   UK: ræmpɑt
  1. protection
   USA: pəː·te'kʃʌ·n UK: prətekʃn
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. defensive
   USA: dʌ·fe'nsɪ·v UK: dɪfensɪv
  1. defense
   USA: dʌ·fe'ns UK: dɪfens
  1. defence
   USA: dʌ·fe'ns UK: dɪfens
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. Sehol sem találtak az eső elől menedéket.
    1. There was nowhere where they could take cover from the rain.
  1. bulwark
   USA: bʊ'lwəː·k UK: bʊlwək
védelem; konzerválásfn
  1. preservation
   USA: pre"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: prezəveɪʃn
védelem nélkülimn
  1. unprotected
   USA: ʌ"nprʌ·te'ktʌ·d UK: ʌnprətektɪd
védelemrehsz
  1. defensively
   USA: dʌ·fe'nsɪ·vliː· UK: dɪfensɪvliː
polgári védelemkif
  1. civil defence
   USA: sɪ'vʌ·l dʌ·fe'ns UK: sɪvəl dɪfens
mélységben tagolt védelemkif
  1. defence in depth
   USA: dʌ·fe'ns ɪ'n de'pθ UK: dɪfens ɪn depθ
menedék(hely), fedezék, védelemkif
rovarok elleni védelem (növ)kif
  1. insect control
   USA: ɪ'nse"kt kʌ·ntroʊ'l UK: ɪnsekt kəntroʊl
védelemfn
  1. e Verteidigung
   fɛɐ'taɪdɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verteidigungen
   1. birtokos eset:
   2. Verteidigung
  1. r Schutz
   'ʃʊts
   1. többes szám:
   2. Schutze
   1. birtokos eset:
   2. Schutzes
   3. Schutzs
  1. r Schirm
   'ʃɪɐm
   1. többes szám:
   2. Schirme
   1. birtokos eset:
   2. Schirmes
   3. Schirms
 1. sp
  1. e Parade
   pa'raːdə
   1. többes szám:
   2. Paraden
   1. birtokos eset:
   2. Parade
  1. e Hut
   'huːt
   1. birtokos eset:
   2. Hut
  1. e Defensive
   defɛn'ziːvə
   1. többes szám:
   2. Defensiven
   1. birtokos eset:
   2. Defensive
  1. e Abwehr
   1. többes szám:
   2. Abwehren
   1. birtokos eset:
   2. Abwehr
polgári védelemfn
védelemfn
 1. sakkban ját
védelemfn
 1. védőszenté
védelemnincs
védelemnincs
 1. jog
 2. jog
  1. rég tuteria
   tutería
  1. rég tuteria
   tutería
 3. jog
  1. salvaguardia
   salvaguárdia
 4. futballban
  1. retrovia
   retrovía
 5. futball
  1. retroguardia
   retroguárdia
 6. műsz
  1. irod presidio
   tsz: -di -dii presídio
  1. preservazione
   ami ellen: da
  1. ritk irod preservamento
   ami ellen: da
 7. perben
  1. patrocinio
   patrocínio
  1. rég parata
  1. rég egide
  1. egida
   égida, helytelenül egída
 8. jog is
  1. átv corazza
  1. auspicio
   auspício
védelemfn
  1. átv manto
   0
  1. rég guarda
   n
 1. elav.
védelem alatt állnincs
védelem gondolatmenetenincs
védelemmel / védőeszközökkel ellátottnincs
védelemmel / védőeszközökkel lát elnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása