COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 8 szótárban. Részletek
végrehajtásfn
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
  1. pursuance
   UK: pəsjuːəns
  1. performance
   USA: pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: pəfɔːməns
  1. implementation
   USA: ɪ"mplʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪmenteɪʃn
  1. A Bizottság figyelemmel kíséri e rendelet végrehajtását.
    1. The Commission shall monitor the implementation of this Regulation.
  1. fulfillment
   USA: fʊ·lfɪ'lmʌ·nt
  1. execution
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n UK: eksɪkjuːʃn
  1. consummation
   USA: kɔ"nsʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsəmeɪʃn
végrehajtás helyzete (EU)kif
  1. implementation status
   USA: ɪ"mplʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n steɪ'tʌ·s UK: ɪmplɪmenteɪʃn steɪtəs
végrehajtás helyzete (PHARE)kif
  1. implementation status
   USA: ɪ"mplʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n steɪ'tʌ·s UK: ɪmplɪmenteɪʃn steɪtəs
végrehajtásimn
  1. executive
   USA: ɪ·gze'kyʌ·tɪ·v UK: ɪgzekjʊtɪv
végrehajtási hibakif
  1. exec failure
   USA: e"gze'k feɪ'lyəː·
végrehajtási parancsfn
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
végrehajtási utasításkif
  1. enacting clause
   USA: e·næ'ktɪ·ŋ klɔː'z UK: ɪnæktɪŋ klɔːz
végrehajtási utasítással ellátottmn
 1. jog
  1. modal
   USA: moʊ'dʌ·l UK: moʊdl
végrehajtás (törvényé)fn
  1. enforcement
   USA: e·nfɔː'rsmʌ·nt UK: ɪnfɔːsmənt
végrehajtást szenvedő adóskif
  1. debtor attached
   USA: de'təː· ʌ·tæ'tʃt UK: detər ətætʃt
törvény végrehajtásafn
büntetés végrehajtását felfüggesztő határozatfn
 1. jog
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
biztosítási végrehajtási eljárásfn
 1. jog
  1. skót diligence
   USA: dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: dɪlɪʤəns
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE)kif
decentralizált végrehajtási rendszer (EU-Phare)kif
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)kif
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részékif
Project Implementation Unit - projekt végrehajtási egység (EU)kif
Decentralised Implementation System - Decentralizált Végrehajtási Rendszer (EU)kif
Aid Implementation and Co-ordination Units - Végrehajtási és Segélykoordinációs Egységek (EU)kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása