COVID-19 Fight
vantaggionincs
vantaggio competitivonincs
vantaggio concorrenzialenincs
vantaggio patrimonialenincs
vantaggio situazionalenincs
trarre vantaggionincs
a vantaggio di qlcu/qcnincs
passare in vantaggionincs
tornare a vantaggionincs
regola / norma del vantaggionincs
ridonda in / a vantaggioakinek: di nincs
vincere con un giro di vantaggio su qlcunincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása