COVID-19 Fight
Összesen 230 találat 9 szótárban. Részletek
vendégfn
  1. visitor
   USA: vɪ'zʌ·təː· UK: vɪzɪtər
  1. sojourner
   UK: sɔʤənər
  1. guest
   USA: ge'st UK: gest
  1. Hívatlan vendégnek ajtó megett helye.
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
  2. Harmadnapi vendégnek ajtó megett a helye.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  3. Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  1. guest
   USA: ge'st UK: gest
  1. Hívatlan vendégnek ajtó megett helye.
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
  2. Harmadnapi vendégnek ajtó megett a helye.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  3. Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  1. feaster
   USA: fiː'stəː· UK: fiːstə
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
vendégágykif
  1. spare bed
   USA: spe'r be'd UK: speər bed
vendégeik vannakkif
  1. they have company
   USA: ðeɪ' hæ'v kʌ'mpʌ·niː· UK: ðeɪ hæv kʌmpəniː
vendégei vannakkif
  1. have company
   USA: hæ'v kʌ'mpʌ·niː· UK: hæv kʌmpəniː
vendégekfn
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
vendégfogadófn
  1. rest-house
   UK: resthaʊz
  1. lodging house
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋ haʊ's UK: lɔʤɪŋ haʊz
  1. hotel
   USA: hoʊ·te'l UK: hoʊtel
  1. hostelry
   UK: hɔstlriː
vendéghallgatófn
  1. US auditor
   USA: ɔː'dʌ·təː· UK: ɔːdɪtər
vendéghálókif
  1. spare bedroom
   USA: spe'r be'druː"m UK: speər bedruːm
vendégkönyvfn
  1. visitor's book
   USA: vɪ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: vɪzɪtəz bʊk
vendéglátásfn
  1. hospitality
   USA: hɔ"spʌ·tæ'lʌ·tiː· UK: hɔspɪtælɪtiː
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
vendéglátófn
  1. host
   USA: hoʊ'st UK: hoʊst
  1. feaster
   USA: fiː'stəː· UK: fiːstə
  1. entertainer
   USA: e"nəː·teɪ'nəː· UK: entəteɪnər
vendéglátó gazdafn
vendéglátóiparfn
  1. hotel trade
   USA: hoʊ·te'l treɪ'd UK: hoʊtel treɪd
  1. catering trade
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ treɪ'd UK: keɪtərɪŋ treɪd
vendéglöben vacsoráziki
  1. eat out
   USA: iː't aʊ't UK: iːt aʊt
vendéglőfn
  1. restaurant
   USA: re'strɔ"nt UK: restrɔnt
  1. public house
   USA: pʌ'blɪ·k haʊ's UK: pʌblɪk haʊz
  1. biz place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. Jeff tökéletesen hétköznapi gyerek volt.
    1. Jeff was a perfectly ordinary boy.
  2. Visszatette a karosszéket rendes helyére, a kandalló mellé.
    1. He put the armchair back to its ordinary place near the fireplace.
  3. A nap nagyon csöndesnek és átlagosnak ígérkezett.
    1. The day looked very quiet and ordinary.
  1. inn
   USA: ɪ'n UK: ɪn
  1. szl US dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
vendéglő palackozott áru részlegekif
  1. jug and bottle department
   USA: ʤʌ'g ʌ·nd bɔ'tʌ·l dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: ʤʌg ənd bɔtl dɪpɑtmənt
vendéglősfn
  1. restaurateur
   USA: re"strʌ·təː' UK: restərətəːr
  1. publican
   UK: pʌblɪkən
  1. innkeeper
   USA: ɪ'nkiː"pəː· UK: ɪnkiːpər
  1. host
   USA: hoʊ'st UK: hoʊst
vendéglő utcán át történő kiméréssel foglalkozó részlegekif
  1. jug and bottle department
   USA: ʤʌ'g ʌ·nd bɔ'tʌ·l dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: ʤʌg ənd bɔtl dɪpɑtmənt
vendégművészfn
  1. guest artist
   USA: ge'st ɔ'rtʌ·st UK: gest ɑtɪst
vendégoldalfn
  1. rave
   USA: reɪ'v UK: reɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása