COVID-19 Fight
Összesen 120 találat 9 szótárban. Részletek
viselkedésfn
  1. way
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. morals
   USA: mɔː'rʌ·lz UK: mɔrəlz
  1. manners
   USA: mæ'nəː·z UK: mænəz
  1. manner
   USA: mæ'nəː· UK: mænər
  1. Könnyedén előrehajolt; magatartása ravasz és jelentőségteljes megfontolást éreztetett.
    1. He leaned forward slightly and his manner took on a shrewd and significant air.
  2. Jól ismerte már Sallyt, és viselkedése nem lepte meg.
    1. He knew Sally pretty well by now, and her manner did not surprise him.
  1. habit
   USA: hæ'bʌ·t UK: hæbɪt
  1. átv front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. demeanour
   UK: dɪmiːnər
  1. demeanor
   USA: dɪ"miː'nəː· UK: dɪmiːnə
  1. dealing
   USA: diː'lɪ·ŋ UK: diːlɪŋ
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Egész viselkedése, minden mozdulata megkínzott emberre vallott.
    1. All his conduct and gestures were those of a desperate man.
  2. Ebéd közben tanúsított magatartása nem emelte a szememben.
    1. His conduct there did not greatly raise him in my estimation.
  1. comportment
   USA: kʌ·mpɔː'rtmʌ·nt UK: kəmpɔːtmənt
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. A bosszúság árnya volt a viselkedésében, de semmi több.
    1. In his attitude to her there was a shade of vexation, but nothing more.
  2. Milyen magatartást tanúsított Zenobia Hollingsworth iránt?
    1. In what attitude did Zenobia present herself to Hollingsworth?
  1. air
   USA: e'r UK: eər
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
viselkedésimn
  1. behavioural
   UK: bɪheɪvɪərəl
viselkedés-lélektanfn
  1. behaviourism
   UK: bɪheɪvɪərɪzəm
viselkedésmódfn
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
  1. deportment
   USA: dʌ·pɔː'rtmʌ·nt UK: dɪpɔːtmənt
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
viselkedés(mód)fn
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
viselkedést felveszi
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
bohó viselkedésfn
  1. rollicking
   USA: rɔ'lɪ·kɪ·ŋ UK: rɔlɪkɪŋ
  1. rollick
   UK: rɔlɪk
ellenséges viselkedésfn
  1. belligerence
   USA: bʌ·lɪ'ʤəː·ʌ·ns UK: bɪlɪʤərəns
ellenszenves viselkedésfn
  1. ungratefulness
   UK: ʌngreɪtfəlnəs
erkölcstelen viselkedéskif
  1. unprincipled conduct
   USA: ʌ·nprɪ'nsʌ·pʌ·ld kɔ'ndʌ·kt UK: ʌnprɪnsəpld kɔndʌkt
feltűnő viselkedésfn
  1. biz splurge
   USA: spləː'ʤ UK: spləːʤ
fesztelen viselkedésfn
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
illetlen viselkedésfn
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
  1. misbehaviour
   UK: mɪsbɪheɪvɪər
indiszkrét viselkedésfn
  1. indiscretion
   USA: ɪ"ndʌ·skre'ʃʌ·n UK: ɪndɪskreʃn
kétértelmű viselkedésfn
  1. US straddle
   USA: stræ'dʌ·l UK: strædl
korrekt viselkedésfn
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
könnyelmű viselkedésfn
méltóságteljes viselkedésfn
  1. decorum
   USA: dɪ·kɔː'rʌ·m UK: dɪkɔːrəm
otromba viselkedésfn
  1. vulgarity
   USA: vʌ·lge'rʌ·tiː· UK: vʌlgærɪtiː
rossz viselkedésfn
  1. rég misdemeanour
   UK: mɪsdɪmiːnər
  1. misdemeanor
   USA: mɪ"sdʌ·miː'nəː· UK: mɪsdɪmiːnə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása