Összesen 108 találat 10 szótárban.
visszavonultan élkif
  1. lead a sequestered life
   USA: liː'd eɪ' sɪ·kwe'stəː·d laɪ'f UK: liːd eɪ sɪkwestəd laɪf
visszavonult, nyugalmazottmn
  1. retired
   USA: riː·taɪ'rd UK: rɪtaɪəd
visszavonultságfn
  1. sequestration
   USA: se"kwʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: siːkwestreɪʃn
  1. seclusion
   USA: sɪ·kluː'ʒʌ·n UK: sɪkluːʒn
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
  1. retirement
   USA: rʌ·taɪ'əː·mʌ·nt UK: rɪtaɪəmənt
  1. privacy
   USA: praɪ'vʌ·siː· UK: prɪvəsiː
  1. obscurity
   USA: ʌ·bskyʊ'rʌ·tiː· UK: əbskjʊərɪtiː
visszavonultságban élő embermn
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
érvénytelenítés, visszavonás (PHARE)fn
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
visszavonásfn
  1. e Streichung
   'ʃtraɪçʊŋ
   1. többes szám:
   2. Streichungen
   1. birtokos eset:
   2. Streichung
visszavonhatatlanmn
visszavonhatómn
visszavontmn
visszavonulásfn
  1. főként kat. s Rückzug
visszavonulásfn
visszavonultságfn
  1. e Verborgenheit
   1. birtokos eset:
   2. Verborgenheit
visszavoni
 1. véleményt, nézetet
visszavoni
 1. rendelést
visszavoni
 1. jogszabályt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása