Összesen 14 találat 6 szótárban. Részletek
visszavonultmn
  1. solitary
   USA: sɔ'lʌ·te"riː· UK: sɔlɪtriː
  1. sequestered
   USA: sɪ·kwe'stəː·d UK: sɪkwestəd
  1. resign
   USA: riː·saɪ'n UK: rɪzaɪn
  1. reclusive
   USA: riː·kluː'sɪ·v UK: rɪkluːsɪv
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
visszavonultan élkif
  1. lead a sequestered life
   USA: liː'd eɪ' sɪ·kwe'stəː·d laɪ'f UK: liːd eɪ sɪkwestəd laɪf
visszavonult, nyugalmazottmn
  1. retired
   USA: riː·taɪ'rd UK: rɪtaɪəd
visszavonultságfn
  1. sequestration
   USA: se"kwʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: siːkwestreɪʃn
  1. seclusion
   USA: sɪ·kluː'ʒʌ·n UK: sɪkluːʒn
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
  1. retirement
   USA: rʌ·taɪ'əː·mʌ·nt UK: rɪtaɪəmənt
  1. privacy
   USA: praɪ'vʌ·siː· UK: prɪvəsiː
  1. obscurity
   USA: ʌ·bskyʊ'rʌ·tiː· UK: əbskjʊərɪtiː
visszavonultságban élő embermn
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
visszavonultságfn
  1. e Verborgenheit
   1. birtokos eset:
   2. Verborgenheit
visszavonultságfn
  1. átv n ombre
visszavonultságban élő emberfn
visszavonultnincs
  1. monastico
   monástico
visszavonultannincs
visszavonultságnincs
visszavonultságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása