COVID-19 Fight
Összesen 45 találat 8 szótárban. Részletek
vonásfn
  1. traction
   USA: træ'kʃʌ·n UK: trækʃn
  1. tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. streak
   USA: striː'k UK: striːk
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. Van benne valamilyen misztikus vonás.
    1. There is a strain of mysticism in her.
 1. hajó
  1. rhumb
   UK: rʌm
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
  1. Arca elsápadt a haragtól, minden vonása feldúlt lelkiállapotáról tanúskodott.
    1. His complexion became pale with anger, and the disturbance of his mind was visible in every feature.
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
vonásokfn
  1. biz physiognomy
   UK: fɪzɪɔnəmiː
-vonásúmn
  1. -featured
   USA: fiː'tʃəː·d UK: fiːtʃəd
családi vonásfn
  1. it runs in the family
   USA: ʌ·t rʌ'nz ɪ'n ðiː· fæ'mliː· UK: ɪt rʌnz ɪn ðiː fæməliː
  1. family likeness
   USA: fæ'mliː· laɪ'knʌ·s UK: fæməliː laɪknəs
egyéni vonáskif
  1. personal touch
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l tʌ'tʃ UK: pəːsənl tʌtʃ
  1. a personal touch
   USA: eɪ' pəː'sʌ·nʌ·l tʌ'tʃ UK: eɪ pəːsənl tʌtʃ
felelősségre vonásfn
  1. impeachment
   USA: ɪ"mpiː'tʃmʌ·nt UK: ɪmpiːtʃmənt
feltűnő vonásfn
  1. salience
   UK: seɪlɪəns
fontos vonási
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
függőleges vonáskif
  1. vertical bar
   USA: vəː'tɪ·kʌ·l bɔ'r UK: vəːtɪkl bɑr
jellemző vonásfn
  1. trait
   USA: treɪ't UK: treɪt
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
  1. peculiarity
   USA: pɪ·kyuː"liː·e'rʌ·tiː· UK: pɪkjuːlɪærɪtiː
  1. characteristic
   USA: ke"rʌ·ktəː·ɪ'stɪ·k UK: kærɪktərɪstɪk
közös vonásfn
  1. commonality
   USA: kɔ"mʌ·næ'lʌ·tiː·
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
megkülönböztető vonásfn
  1. lineament
   UK: lɪnɪəmənt
jó vonásai vannakkif
  1. he has good lines in his face
   USA: hiː' hʌ·z gʌ·d laɪ'nz ɪ'n hʌ·z feɪ's UK: hiː hæz gʊd laɪnz ɪn hɪz feɪs
finom vonásokkif
  1. delicate features
   USA: de'lʌ·kʌ·t fiː'tʃəː·z UK: delɪkət fiːtʃəz
kifinomult vonásokkif
  1. delicate features
   USA: de'lʌ·kʌ·t fiː'tʃəː·z UK: delɪkət fiːtʃəz
markáns vonásokkif
  1. strong features
   USA: strɔː'ŋ fiː'tʃəː·z UK: strɔŋ fiːtʃəz
nagy vonásokban leíri
  1. delineate
   USA: dʌ·lɪ'niː·eɪ"t UK: dɪlɪnɪeɪt
ez családi vonáskif
  1. it runs in the blood
   USA: ʌ·t rʌ'nz ɪ'n ðiː· blʌ'd UK: ɪt rʌnz ɪn ðiː blʌd
ez (nála) családi vonáskif
  1. it runs in the blood
   USA: ʌ·t rʌ'nz ɪ'n ðiː· blʌ'd UK: ɪt rʌnz ɪn ðiː blʌd
vonásfn
  1. hegedű r Anstrich
   'anʃtrɪç
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása