Címlapkép

Szótér-tár szln-magy

szlovén-magyar meghívás alapú és publicly not listed szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: sotineolog
Ellentétes irányú szótár: Szótér-tár magy-szln
0 Indexszó
0 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
szöveghez nem túlságosan ragaszkodó fordításkif
  1. loose translation
   USA: luː's træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: luːs trænsleɪʃn
szöveghez tartozómn
  1. textual
   USA: te'kstʃʌ·wʌ·l UK: tekstʃʊəl
szöveghibakif
  1. textual error
   USA: te'kstʃʌ·wʌ·l e'rəː· UK: tekstʃʊəl erər
szöveghű fordításkif
  1. close translation
   USA: kloʊ'z træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: kloʊz trænsleɪʃn
szöveghű pontos fordításkif
  1. close translation
   USA: kloʊ'z træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: kloʊz trænsleɪʃn
szövegimn
  1. textual
   USA: te'kstʃʌ·wʌ·l UK: tekstʃʊəl
szövegismétlés szedésbenfn
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
szövegismétlődés a bibliábanfn
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
szövegkánon részévé teszi
  1. canonize
   UK: kænənaɪz
szövegkönyvfn
 1. zene
  1. textbook
   USA: te'kstbʊ"k UK: teksbʊk
 2. film
  1. script
   USA: skrɪ'pt UK: skrɪpt
  1. play-book
   USA: pleɪ'bʊ·k UK: pleɪbʊk
  1. libretto
   USA: lʌ·bre'toʊ· UK: lɪbretoʊ
 3. film
  1. continuity
   USA: kɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: kɔntɪnjuːɪtiː
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
szövegkörnyezetmn
  1. context
   USA: kɔ'nte·kst UK: kɔntekst
szövegközi képfn
 1. nyomd
  1. inset
   USA: ɪ'nse"t UK: ɪnset
szövegmagyarázatfn
  1. exposition
   USA: e"kspʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ekspəzɪʃn
  1. exegesis
   UK: eksɪʤiːsɪs
szövegmódfn
szövegre vonatkozómn
  1. textual
   USA: te'kstʃʌ·wʌ·l UK: tekstʃʊəl
szövegrendezés kép körülfn
  1. runaround
   USA: rʌ'nʌ·raʊ"n UK: rʌnəraʊnd
szövegsor-sorszámozásfn
 1. nyomd
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
szövegszerkesztésfn
  1. word processing
   USA: wəː'd prɔ'se·sɪ·ŋ UK: wəːd proʊsesɪŋ
szövegszerkesztőfn
  1. word processor
   USA: wəː'd prɔ'se"səː· UK: wəːd proʊsesər
  1. screen editor
   USA: skriː'n e'dʌ·təː· UK: skriːn edɪtər
  1. line text editor
   USA: laɪ'n te'kst e'dʌ·təː· UK: laɪn tekst edɪtər
szövegszerkesztő soronkénti üzemmódjakif
  1. line mode
   USA: laɪ'n moʊ'd UK: laɪn moʊd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása