Címlapkép

Szótér-tár szln-magy

szlovén-magyar meghívás alapú és publicly not listed szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: sotineolog
Ellentétes irányú szótár: Szótér-tár magy-szln
0 Indexszó
0 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
szövegszerkesztő sortárolójakif
  1. line buffer
   USA: laɪ'n bʌ'fəː· UK: laɪn bʌfər
szövegszerkesztő tárolója a kivágott szövegrészt átmeneti megőrzésérekif
  1. paste buffer
   USA: peɪ'st bʌ'fəː· UK: peɪst bʌfər
szövegváltozatfn
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
szövegértelmezésfn
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
szövegírófn
  1. lyricist
   USA: lɪ'rʌ·sʌ·st UK: lɪrɪsɪst
szövegösszefüggésfn
  1. context
   USA: kɔ'nte·kst UK: kɔntekst
(szöveg)összefüggésmn
  1. context
   USA: kɔ'nte·kst UK: kɔntekst
formális szövegkif
  1. boilerplate text
   USA: bɔɪ'ləː·pleɪ"t te'kst UK: bɔɪləpleɪt tekst
forrás szövegfn
hindu szövegfn
  1. mantra
   USA: mæ'ntrʌ· UK: mæntrə
magyarázó szövegfn
  1. commentary
   USA: kɔ'mʌ·nte"riː· UK: kɔməntriː
megcsonkított (szöveg)mn
  1. abridged
   USA: ʌ·brɪ'ʤd UK: əbrɪʤd
szabványos szövegkif
  1. boilerplate text
   USA: bɔɪ'ləː·pleɪ"t te'kst UK: bɔɪləpleɪt tekst
felirat szövegefn
  1. legend
   USA: le'ʤʌ·nd UK: leʤənd
nem szövegel mellékif
  1. up front
   USA: ʌ'p frʌ'nt UK: ʌp frʌnt
kiad (szöveget)i
  1. edit
   USA: e'dʌ·t UK: edɪt
kiszed (szöveget)i
  1. typeset
   USA: taɪ'pse"t UK: taɪpset
szed (szöveget)i
  1. typeset
   USA: taɪ'pse"t UK: taɪpset
olvasókönyv, szöveggyüjteményfn
  1. reader
   USA: riː'dəː· UK: riːdər
bibliai szövegpárfn
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása