Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
alkalmazásfn
  1. use
   USA: yuː'z UK: juːz
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. És ez is a te kezed írása? - nyújtotta felé régi szerződésüket.
    1. And is THIS also your handwriting? extending towards her the mutual engagement.
 1. jog
  1. enforcement
   USA: e·nfɔː'rsmʌ·nt UK: ɪnfɔːsmənt
  1. employ
   USA: ʌ·mplɔɪ' UK: ɪmplɔɪ
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
  1. Amikor bezárja ezt az ablakot, minden alkalmazás bezáródik és véget ér a munkamenet. (számítástechnika)
    1. When you close this dialog, all applications will close and your session will exit. (IT)
  1. adaptation
   USA: æ"dʌ·pteɪ'ʃʌ·n UK: ædæpteɪʃn
alkalmazásban álli
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
alkalmazási területfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
alkalmazásokfn
  1. applications
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·nz UK: æplɪkeɪʃnz
alkalmazást nyeri
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
alkalmazás-tervező eszközkif
  1. application design tool
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n dʌ·zaɪ'n tuː'l UK: æplɪkeɪʃn dɪzaɪn tuːl
állandó alkalmazásfn
  1. permanency
   UK: pəːmənənsiː
csoportmunka alkalmazásfn
  1. groupware
   USA: gruː'pwe"r UK: gruːpweə
gyakorlati alkalmazásfn
  1. practice
   USA: præ'ktɪ"s UK: præktɪs
rossz alkalmazásfn
  1. misapplication
   USA: mɪ"sæ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: mɪsæplɪkeɪʃn
színre alkalmazásfn
  1. staging
   USA: steɪ'ʤɪ·ŋ UK: steɪʤɪŋ
filmre alkalmazás jogafn
  1. film rights
   USA: fɪ'lm raɪ'ts UK: fɪlm raɪts
szivornya alkalmazásafn
  1. siphonage
   UK: saɪfəneɪʤ
technológia alkalmazásakif
  1. technology transfer
   USA: te·knɔ'lɪ·ʤiː· træ'nsfəː· UK: teknɔləʤiː trænsfəːr
vki alkalmazásában álli
  1. be on the payroll of sy
   USA: biː· ɔ'n ðiː· peɪ'roʊ"l ʌ·v saɪ'
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása