Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
macedóniaimn
  1. Macedonian
   USA: mæ"sʌ·doʊ'nyʌ·n UK: mæsɪdoʊnɪən
maceráli
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
machinációfn
  1. machination
   USA: mæ"ʃʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: mækɪneɪʃn
  1. intriguing
   USA: ɪ"ntriː'gɪ·ŋ UK: ɪntriːgɪŋ
  1. biz engineering
   USA: e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: enʤɪnɪərɪŋ
mackófn
  1. teddy bear
   USA: te'diː· be'r UK: tediː beər
  1. bruin
   USA: bruː'ʌ·n UK: bruːɪn
macskafn
  1. puss
   USA: pʊ's UK: pʊs
  1. cat
   USA: kæ't UK: kæt
  1. Úgy játszik vele, mint macska az egérrel.
    1. To play cat-and-mouse.
  2. Ha nincs otthon a macska, táncolnak/cincognak az egerek.
    1. When the cat's away, the mice will play.
  3. A macska is szereti a halat, de kerüli a vizet.
    1. The cat would eat fish and would not wet her feet.
  1. cat, to eat, ate eaten
   USA: kæ't tʌ· iː't eɪ't iː'tʌ·n UK: kæt tuː iːt et iːtn
macska-mn
  1. feline
   USA: fiː'laɪ"n UK: fiːlaɪn
  1. catlike
   USA: kæ'tlaɪ"k UK: kætlaɪk
macskaajtófn
macskaeledelfn
macskaevőfn
  1. wop
   USA: wɔ'p
macskafélefn
  1. feline
   USA: fiː'laɪ"n UK: fiːlaɪn
macskafélékfn
macskagyökérfűfn
  1. valerian
   USA: vʌ·lɪ'riː·ʌ·n UK: vəlɪərɪən
macskagyűlölőfn
macskaimádófn
macskajajfn
  1. biz hangover
   USA: hæ'ŋoʊ"vəː· UK: hæŋoʊvər
macskajajosmn
  1. biz seedy
   USA: siː'diː· UK: siːdiː
macskajajos érzéskif
  1. morning after the night before
   USA: mɔː'rnɪ·ŋ æ'ftəː· ðiː· naɪ't biː"fɔː'r UK: mɔːnɪŋ ɑftər ðiː naɪt bɪfɔːr
macskakaparásfn
  1. squiggle
   USA: skwɪ'gʌ·l UK: skwɪgl
  1. niggling handwriting
   UK: nɪglɪŋ hændraɪtɪŋ
  1. cramped handwriting
   USA: kræ'mpt hæ'ndraɪ"tɪ·ŋ UK: kræmpt hændraɪtɪŋ
macskakölyökfn
  1. kit
   USA: kɪ't UK: kɪt
macskakörömkif
  1. ditto marks
   USA: dɪ'toʊ· mɔ'rks UK: dɪtoʊ mɑks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása