Összesen 57 találat 2 szótárban. Részletek
draftfn USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. gazd
  2. gazd
   1. Eugene accepted the draft, and received the banknotes in exchange for it.
     1. Eugčne aláírta a váltót, és odaadta cserébe a bankjegyekért.
drafti tsi USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. It's only a draft, I will have the essay finished by tomorrow morning.
    1. Ez még csak piszkozat, de holnap reggelre megírom a fogalmazást.
  2. I have four chapters of my new book finished and the drafts for five more.
    1. A regényből már négy fejezet kész, és a következő ötnek is megvan a vázlata.
 1. kat
  1. Please check the draft contract and make your comments by 10 tomorrow morning.
    1. Kérem nézzék át a szerződéstervezetet, és észrevételeiket küldjék meg holnap délelőtt 10-ig.
  2. You will catch cold if you sit in a draft.
    1. Meg fogsz fázni ha a huzatban ücsörögsz.
  3. He was drafted into the army when he was 18.
    1. 18 éves korában behívták a seregbe.
  4. Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
    1. Írd meg az ajánlat tervezetét és az értekezleten majd megbeszéljük.
draft agekif USA: dræ'ft eɪ'ʤ UK: drɑft eɪʤ
draft agencykif USA: dræ'ft eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: drɑft eɪʤənsiː
draft agreementkif USA: dræ'ft ʌ·griː'mʌ·nt UK: drɑft əgriːmənt
draft at sightfn USA: dræ'ft æ't saɪ't UK: drɑft ət saɪt
draft bearfn USA: dræ'ft be'r UK: drɑft beər
draft beerkif USA: dræ'ft bɪ'r UK: drɑft bɪər
draftboardfn
draft boardfn USA: dræ'ft bɔː'rd UK: drɑft bɔːd
draft callfn USA: dræ'ft kɔː'l UK: drɑft kɔːl
draft dodgerfn USA: dræ'ft dɔ'ʤəː· UK: drɑft dɔʤər
drafteefn USA: dræ'ftiː' UK: drɑftiː
draftingfn USA: dræ'ftɪ·ŋ UK: drɑftɪŋ
drafting of tenderskif USA: dræ'ftɪ·ŋ ʌ·v te'ndəː·z UK: drɑftɪŋ ɔv tendəz
drafting of tenderskif USA: dræ'ftɪ·ŋ ʌ·v te'ndəː·z UK: drɑftɪŋ ɔv tendəz
draftsmanfn USA: dræ'ftsmʌ·n UK: drɑftsmən
draftsman, draftsmenfn USA: dræ'ftsmʌ·n dræ'ftsmʌ·n UK: drɑftsmən drɑftsmən
draftymn USA: dræ'ftiː· UK: drɑftiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása