COVID-19 Fight
eltoli
  1. shove by
   USA: ʃʌ'v baɪ' UK: ʃʌv baɪ
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. szl screw up
   USA: skruː' ʌ'p UK: skruː ʌp
  1. push off
   USA: pʊ'ʃ ɔː'f UK: pʊʃ ɔf
 1. műsz
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. muss
   UK: mʌs
  1. mull
   USA: mʌ'l UK: mʌl
  1. mess up
   USA: me's ʌ'p UK: mes ʌp
  1. dislocate
   USA: dɪ'sloʊ·keɪ·t UK: dɪsləkeɪt
  1. bungle
   UK: bʌŋgl
  1. szl boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. blunder
   USA: blʌ'ndəː· UK: blʌndər
eltol, eltasziti
  1. push off
   USA: pʊ'ʃ ɔː'f UK: pʊʃ ɔf
eltol; eltolás; müszakfn
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
eltol vmiti
eltoltmn
 1. műsz
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
eltolt hajtókarkif
  1. offset connecting rod
   USA: ɔː'fse"t kʌ·ne'ktɪ·ŋ rɔ'd UK: ɔfset kənektɪŋ rɔd
eltolt tengelyű hengeres motorkif
  1. offset engine
   USA: ɔː'fse"t ɪ'nʤʌ·n UK: ɔfset enʤɪn
eltolt élű késkif
  1. offset tool
   USA: ɔː'fse"t tuː'l UK: ɔfset tuːl
eltolt élű szerszámkif
  1. offset tool
   USA: ɔː'fse"t tuː'l UK: ɔfset tuːl
eltolásfn
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
eltolófn
  1. shifter
   USA: ʃɪ'ftəː· UK: ʃɪftər
eltolódiki
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
 1. geol
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
eltolódottmn
 1. műsz
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
eltolódásfn
  1. átv swing
   USA: swɪ'ŋ UK: swɪŋ
  1. táj shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. dislocation
   USA: dɪ"sloʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: dɪsləkeɪʃn
lépcsősen eltoltmn
 1. műsz
  1. staggered
   USA: stæ'gəː·d UK: stægəd
balra eltolt áttételkif
  1. drive offset to the left
   USA: draɪ'v ɔː'fse"t tʌ· ðiː· le'ft UK: draɪv ɔfset tuː ðiː left
balra eltolt átvitelkif
  1. drive offset to the left
   USA: draɪ'v ɔː'fse"t tʌ· ðiː· le'ft UK: draɪv ɔfset tuː ðiː left
jól eltolta a dolgotkif
  1. he has gone and done it
   USA: hiː' hʌ·z gɔː'n ʌ·nd dʌ'n ʌ·t UK: hiː hæz gɔn ənd dʌn ɪt
kontinensek eltolódásakif
  1. continental drift
   USA: kɔ"ntʌ·ne'nʌ·l drɪ'ft UK: kɔntɪnentl drɪft
tengelyhez képest eltoltfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása