COVID-19 Fight
Összesen 94 találat 9 szótárban.
feladati
  1. task
   USA: tæ'sk UK: tɑsk
  1. Az oktatás feladata nemcsak az agyamat, de a testemet is próbára tette.
    1. The task of instruction was as arduous for the body as the mind.
  1. role
   USA: roʊ'l UK: roʊl
  1. Neked mi a feladatod ebben a projektben?
    1. What's your role in this project?
  1. problem
   USA: prɔ'blʌ·m UK: prɔbləm
  1. Mérnökeink naponta birkóznak meg nehezebb feladatokkal is.
    1. Our engineers met problems more difficult every day.
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. Csak az a kár, hogy nem lát maga előtt határozott feladatot.
    1. It is only a pity that he has no definite object in view.
  1. lesson
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. A tanácsadó bizottság általános feladata a Bizottság támogatása.
    1. The general function of the Advisory Committee is to support the Commission.
  1. exercise
   USA: e'ksəː·saɪ"z UK: eksəsaɪz
  1. Ebben a feladatban egy számot törtté kell alakítani.
    1. In this exercise you have to convert a number into a fraction.
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. Egy postás feladata levelek és csomagok kézbesítése.
    1. The duty of a postman is to deliver letters and parcels.
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
  1. Nehéz munka lesz, de tudom hogy felnő a feladathoz.
    1. It's going to be a difficult job, but I'm sure she'll rise to the challenge.
  1. US assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
  1. Az esetek döntő többségében a feladatok kevesebb, mint hat hónapig tartanak.
    1. In the vast majority of cases assignments last for less than six months.
feladata megtenni vmiti
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába kif
feladatként azonosíti
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
feladatkörkif
  1. scope of duties
   USA: skoʊ'p ʌ·v duː'tiː·z UK: skoʊp ɔv djuːtɪz
feladatlapfn
 1. okt
  1. worksheet
   USA: wəː'kʃiː"t UK: wəːkʃiːt
feladat megfogalmazásakif
  1. problem definition
   USA: prɔ'blʌ·m de"fʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: prɔbləm defɪnɪʃn
feladatmeghatározáskif
  1. problem determination
   USA: prɔ'blʌ·m dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: prɔbləm dɪtəːmɪneɪʃn
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE)kif
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
feladatmeghatározás (EU)kif
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
feladatokfn
  1. tasks
   USA: tæ'sks UK: tɑsks
feladatot bíz vkirei
  1. lay a charge on sy
   USA: leɪ' eɪ' tʃɔ'rʤ ɔ'n saɪ'
feladatot teljesítkif
  1. complete a task
   USA: kʌ·mpliː't eɪ' tæ'sk UK: kəmpliːt eɪ tɑsk
feladatvezérlő nyelvkif
  1. job control language
   USA: ʤoʊ'b kʌ·ntroʊ'l læ'ŋgwʌ·ʤ UK: ʤoʊb kəntroʊl læŋgwɪʤ
büntetési feladatfn
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
extremális feladatkif
félbevágottmondatok (feladat)fn
felderítési feladatfn
  1. reconnaissance mission
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns mɪ'ʃʌ·n UK: rɪkɔnɪsəns mɪʃn
hálátlan feladatfn
  1. hard work
   USA: hɔ'rd wəː'k UK: hɑd wəːk
használat, feladati
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása