A Sztaki szótár portálra vonatkozó adatvédelmi elvek és gyakorlatok, a felhasználókra vonatkozó szabályok

Az adatkezelő:

MTA SZTAKI, Elosztott Rendszerek Osztály (1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.)
Megbízott: Pataki Balázs
E-mail: balazs.pataki@sztaki.hu

A kezelt adatok:

A weboldal látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítésre kerül a felhasználó hálózati identitása: a számítógép IP-címe és a használt szoftverkörnyezet, valamint a látogatás időpontja és a megtekintett oldalak címe. Ezek az adatokat elektronikus formátumban kerülnek tárolásra szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Weboldalunkon a regisztráció során e-mail címet és felhasználói nevet kell megadni. A többi, személyes adat megadása nem kötelező. A regisztrált adatok más számára nem láthatók, csak abban az esetben, ha a felhasználó így rendelkezik. A regisztrált adatok adatbázisban kerülnek tárolásra, ezeket harmadik fél számára nem adjuk tovább, csak jogerős bírósági megkeresés esetén kerülnek kiadásra.

Az adatkezelés célja:

A szerver által automatikusan rögzített adatok a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tárolásra kerülnek.

Valamennyi más, a regisztráció során begyűjtött adat a szolgáltatás működtetése (hírlevél kézbesítése), illetve a felhasználók azonosítása érdekében kerül rögzítésre.

A felhasználókat hírlevélben lesznek értesítve a portállal kapcsolatos hírekről, természetesen abban az esetben, amennyiben ezt a szolgáltatást igénybe kívánják venni.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlésüket, illetve addig az időpontig küldünk ki hírlevelet, ameddig a felhasználó igényli.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A szerver által rögzített és tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző szakemberek (MTA SZTAKI, 1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.) férnek hozzá.

A regisztráció során megadott adatokhoz a fent látható adatkezelő személy fér hozzá.

Fontos figyelmeztetések:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatban közzétett metódus a személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

A Sztaki szótár felhasználóira vonatkozó szabályok

A Sztaki szótár a szótározáson felül publikációs felületet is nyújt a felhasználóinak, ahol lehetőségük van szótárak, illetve a szótárakkal kapcsolatos blogok, fórumok, hozzászólások létrehozására (publikált tartalom). A Sztaki szótár felhasználói tudomásul veszik, és regisztrációjukkal elfogadják az alábbi szabályokat.

- A publikált tartalom moderált. Amennyiben az nem felel meg a szótárközösség szellemiségének, a szótár üzemeltetőjének jogában áll törölni azt. A magukba a szótárakba kerülő tartalom esetén a szótár üzemeltetői fenntartják a jogot a tartalom javítására, megváltoztatására is.

- A publikált tartalomért az azt létrehozó felel.

- A felhasználó hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Sztaki szótáron megjelent publikált tartalmakhoz fűződő szerzői jogaival kapcsolatosan, a személyhez fűződő jogainak megtartásával, lemond a vagyoni jogairól és a Sztaki szótár üzemeltetőinek engedélyezi a felhasználás jogát. A publikált tartalmakra vonatkozóan, sem anyagi, sem más jellegű követeléssel a Sztaki szótár üzemeltetői felé nem él, nem élhet. A publikálásra került tartalmak, valamint a szótári keresések eredményei a szótár oldalairól CC BY-NC-SA 3.0 licenc szerint érhetőek el (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.hu). A szótárak egyes szócikkei nem tartoznak a szerzői jog védelmének hatálya alá, így az azokat létrehozó személyek sem kerülnek feltüntetésre.

- A publikált tartalmakban található információk hitelességéért, megbízhatóságáért, felhasználásukból eredő esetleges következményekért, kárért a Sztaki szótár üzemeltetői nem vállalnak, nem vállalhatnak semmilyen felelősséget.

A publikált tartalmak nem tartalmazhatnak:

- Zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő megnyilvánulásokat (a megnyilvánuláshoz értve a felhasználónevet, aláírást és egyéb, a felhasználó által megadott adatot).

- Jogszabályba ütköző, illetve jogszabálysértésre buzdító tartalmakat.

- Faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást sértő tartalmakat.

- Az erőteljes érzelmi töltettel ellátott, személyeskedő, felesleges indulatokat gerjesztő, öncélú, a másik fél lejáratására és a közösség rombolására alkalmas, észérveket nélkülöző, provokáló tartalmakat.

- Mértéktelen és értelmetlen hangulatjel használatot.

- MLM-hez, "piramisjátékhoz", kereskedelmi, marketing vagy gazdasági tevékenységhez tagok, vásárlók gyűjtését, szervezését, regisztrációra invitálást

- Ingyenes hirdetést, reklámot.

Az adatkezeléssel és szabályokkal kapcsolatos változások

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy az itt megjelenített szabályozás időről időre változhat. Ezen változások során a felhasználói jogokat csak abban az esetben korlátozzuk, ha erre a figyelmüket pontosan felhívtuk.  A mindig hatályos változata a szabályoknak ezen az oldalon található. Amennyiben ezeket a szabályokat érintő jelentős  változást eszközölünk, akkor ezt a változtatást emailben, illetve magában a szótár portálon megjelenő tartalomban jelezzük.