COVID-19 Fight
145 matches in 2 dictionaries. Details
measurenoun USA: me'ʒəː· UK: meʒər
 1. figurative
   1. They took strong measures against drunk driving.
     1. Szigorú intézkedéseket hoztak az ittas vezetés ellen.
   2. I resolved on a desperate measure: to borrow fifteen roubles straight off from Anton Antonitch.
     1. Kétségbeesett lépésre szántam magam: tizenöt rubelt kérek kölcsön Anton Antonovicstól.
  1. law
 2. math
  1. A metre is a measure of length.
    1. A méter a hosszúság mértékegysége.
measurev trans v USA: me'ʒəː· UK: meʒər
  1. Each form shall measure 210 x 297 mm.
    1. Minden egyes űrlap mérete 210 × 297 mm.
 1. figurative
measure for measureexp USA: me'ʒəː· frəː· me'ʒəː· UK: meʒər fəː meʒər
measurelessadj UK: meʒələs
measurementnoun USA: me'ʒəː·mʌ·nt UK: meʒəmənt
measure of capacityexp USA: me'ʒəː· ʌ·v kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: meʒər ɔv kəpæsɪtiː
measure offv trans v USA: me'ʒəː· ɔː'f UK: meʒər ɔf
measure of precautionnoun USA: me'ʒəː· ʌ·v priː·kɔː'ʃʌ·n UK: meʒər ɔv prɪkɔːʃn
measure one's lengthv USA: me'ʒəː· wʌ'nz le'ŋθ UK: meʒər wʌnz leŋθ
measure outv trans v USA: me'ʒəː· aʊ't UK: meʒər aʊt
measure up toexp USA: me'ʒəː· ʌ'p tʌ· UK: meʒər ʌp tuː
measure up to one's taskexp USA: me'ʒəː· ʌ'p tʌ· wʌ'nz tæ'sk UK: meʒər ʌp tuː wʌnz tɑsk
measure with one's eyeexp USA: me'ʒəː· wʌ·ð wʌ'nz aɪ' UK: meʒər wɪð wʌnz aɪ
beyond measureexp USA: biː"ɔː'nd me'ʒəː· UK: bɪjɔnd meʒər
dry measurenoun USA: draɪ' me'ʒəː· UK: draɪ meʒər
linear measureexp USA: lɪ'niː·əː· me'ʒəː· UK: lɪnɪər meʒər
liquid measurenoun USA: lɪ'kwʌ·d me'ʒəː· UK: lɪkwɪd meʒər
Report or add missing word to a dictionary...