vampiriserv trans v
    1. megfosztja személyiségétől és függővé teszi kiszipolyoz
Report or add missing word to a dictionary...