Magyar-angol politikai és társadalmi szótár

magyar-angol moderated és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban

Erről a projektről

Ugyan létezik számos magyar-angol, illetve angol-magyar nagyszótár, mely többek között a közélethez és a politikához kapcsolódó szókincsről tájékoztat, de ezek súlyos hiányosságokban szenvednek. Az ily szótárak nem föltétlenül tartják fontosnak vagy kívánatosnak a politikai és társadalmi témájú szócikkeik javítását, gyarapítását, tehát egy friss, elszánt új kezdeményezésre van szükségük a magyarajkúaknak és az angolajkúaknak egyaránt. Íme a magyar-angol politikai és társadalmi szótár, illetve az ellentétés irányú szótára, az angol-magyar politikai és társadalmi szótár. Célja, hogy a legmegbízhatóbb kétnyelvű szakszótárrá váljék ezen a területen, és hogy a szócikkei zöme ne csupán fordítást tartalmazzon, hanem magyarázatot és stílusjelzőt, valamint példamondatot is! Csatlakozzék hozzánk, és segítsen a szótárszerkesztésben!