Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban

"szilárd" módosítási javaslata

Készítette: Anonymous, 2017/09/19 - 16:21
Legutóbbi módosítás: 2017/09/19 - 16:21
Search for "szilárd" itt
 1. Elvállalható
 2. Aktív
 3. Közzétett
  2 további ellenszavazat kell ahhoz, hogy ez a kérés érvényét veszítse.

  Szerkesztő

  szilárd mn
  unshakeable
  S mn ʌ·nʃeɪ'kʌ·bʌ·l ʌnʃeɪkəbl
  új
  mn
  unmoved mn ʌ·nmuː'vd ʌnmuːvd
  undeviating mn ʌndiːvɪeɪtɪŋ
  tight mn taɪ't taɪt
  substantive mn sʌ'bstʌ·ntɪ·v sʌbstəntɪv
  substantial mn sʌ·bstæ'nʃʌ·l səbstænʃl
  sturdy mn stəː'diː· stəːdiː
  stout mn staʊ't staʊt
  gazd pénz
  stiff mn stɪ'f stɪf
  steady i tni ste'diː· stediː
  steady i tsi ste'diː· stediː
  stable mn steɪ'bʌ·l steɪbl
  sound mn saʊ'nd saʊnd
  solid fn sɔ'lʌ·d sɔlɪd
  Szilárd talajt érzett a lába alatt.
  He felt solid ground beneath his feet.
  set i tni se't set
  robustic mn roʊbʌstɪk
  robustful mn roʊbʌstfəl
  robust mn roʊ·bʌ'st roʊbʌst
  rigid mn rɪ'ʤʌ·d rɪʤɪd
  immovable mn ɪ"muː'vʌ·bʌ·l ɪmuːvəbl
  hard mn hɔ'rd hɑd
  biz US gritty mn grɪ'tiː· grɪtiː
  grim mn grɪ'm grɪm
  fixed mn fɪ'kst fɪkst
  firm i tni fəː'm fəːm
  Négy esztendeje jegyesek - mondotta szilárd hangon.
  Four years they have been engaged, said she with a firm voice.
  fast mn fæ'st fɑst
  constant mn kɔ'nstʌ·nt kɔnstənt
  consistent fn kʌ·nsɪ'stʌ·nt kənsɪstənt
  concrete i tsi kɔ'nkriː·t kɔŋkriːt
  compact fn kʌ·mpæ'kt kɔmpækt

  Hogyan tovább?

  Tartalmat a szótár szerkesztői módosíthatnak, így csak ők dolgozhatnak a felhasználók által beadott kérelmeken. Ha részt kíván venni a munkában, lépjen kapcsolatba a szótárközösség adminisztrátoraival: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Hozzászólások

  Új hozzászólás

  A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges