Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban

"vidám" módosítási javaslata

Készítette: Anonymous, 2013/07/06 - 16:01
Legutóbbi módosítás: 2013/07/06 - 16:01
Search for "vidám" itt
 1. Elvállalható
 2. Aktív
 3. Közzétett
  2 további ellenszavazat kell ahhoz, hogy ez a kérés érvényét veszítse.

  Szerkesztő

  vidám mn
  volatile mn vɔ'lʌ·tʌ·l vɔlətaɪl
  vivacious mn vʌ·veɪ'ʃʌ·s vɪveɪʃəs
  upbeat mn ʌ'pbiː"t
  sunny mn sʌ'niː· sʌniː
  sprightly mn spraɪ'tliː· spraɪtliː
  rollicking mn rɔ'lɪ·kɪ·ŋ rɔlɪkɪŋ
  rejoicing fn rɪ·ʤɔɪ'sɪ·ŋ rɪʤɔɪsɪŋ
  playful mn pleɪ'fʌ·l pleɪfəl
  mirthful mn məːθfəl
  merry mn me'riː· meriː
  merry as a grig mn meriː əz eɪ grɪg
  biz mellow mn me'loʊ· meloʊ
  lively mn laɪ'vliː· laɪvliː
  lightsome mn laɪtsəm
  light-hearted mn laɪ'thɔ"rtʌ·d laɪthɑtɪd
  joyous mn ʤɔɪ'ʌ·s ʤɔɪəs
  joyful mn ʤɔɪ'fʌ·l ʤɔɪfəl
  jovial mn ʤoʊ'viː·ʌ·l ʤoʊvɪəl
  biz jolly mn ʤɔ'liː· ʤɔliː
  jocund mn ʤɔkənd
  jocular mn ʤɔ'kyʌ·ləː· ʤɔkjʊlər
  jocose mn ʤoʊkoʊs
  jaunty mn ʤɔː'ntiː· ʤɔːntiː
  törölt
  hilarious mn hʌ·le'riː·ʌ·s hɪleərɪəs
  A kocsi jókedvűen robogott vidám ifjú terhével.
  The car ran on merrily with its cargo of hilarious youth.
  happy mn hæ'piː· hæpiː
  happy-go-lucky; cheery mn
  gleeful mn gliː'fʌ·l gliːfəl
  irod gladsome mn glædsəm
  glad fn glæ'd glæd
  A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.
  A glad heart makes a cheerful countenance: but by grief of mind the spirit is cast down.
  gay mn geɪ' geɪ
  frisky mn frɪ'skiː· frɪskiː
  biz festive mn fe'stɪ·v festɪv
  rég felicitous mn fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s fəlɪsɪtəs
  exhilarated mn ɪ·gzɪ'ləː·eɪ"tʌ·d ɪgzɪləreɪtɪd
  droll mn droʊ'l droʊl
  skót daft mn dæ'ft dɑft
  convivial mn kʌ·nvɪ'viː·ʌ·l kənvɪvɪəl
  comic mn kɔ'mɪ·k kɔmɪk
  chirpy mn tʃəː'piː· tʃəːpiː
  cheery mn tʃɪ'riː· tʃɪəriː
  cheerful mn tʃɪ'rfʌ·l tʃɪəfəl
  A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.
  A glad heart makes a cheerful countenance: but by grief of mind the spirit is cast down.
  cant mn kæ'nt kænt
  buoyant mn bɔɪ'ʌ·nt bɔɪənt
  boon mn buː'n buːn
  bobbish mn bɔbɪʃ
  blithe mn blaɪ'ð blaɪð
  beaming fn biː'mɪ·ŋ biːmɪŋ

  Hogyan tovább?

  Tartalmat a szótár szerkesztői módosíthatnak, így csak ők dolgozhatnak a felhasználók által beadott kérelmeken. Ha részt kíván venni a munkában, lépjen kapcsolatba a szótárközösség adminisztrátoraival: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Hozzászólások

  Új hozzászólás

  A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges