Szósorrend változtatása Fordítás Dátum
above felül 2013-01-24 00:10:52
accept elfogad 2013-01-30 15:06:09
accept beleegyezik 2013-01-30 15:06:10
acceptable elfogadható 2013-01-30 15:06:21
account számla 2013-01-23 22:23:53
account current folyószámla 2013-01-23 22:23:32
admit elismer 2013-01-30 14:53:16
admit bevall 2013-01-30 14:53:25
admit beenged 2013-01-30 14:53:41
admit bebocsát 2013-01-30 14:54:00
admit sb felvesz vkit (iskolába) 2013-01-30 14:53:56
advanced növekvő, fejlődő 2013-01-29 15:51:41
advanced haladó 2013-01-29 15:51:42
advantage előny 2013-01-29 15:52:27
advantageous előnyös 2013-01-29 15:52:40
affluence gazdagság 2013-01-23 19:37:04
affluence bőség 2013-01-23 19:37:02
affluent bőséges 2013-01-23 19:37:30
affluent gazdag 2013-01-23 19:37:29
afraid félő 2013-01-31 00:26:16
afraid / i'm - attól tartok 2013-01-31 00:26:15
amazing csodálatos 2013-01-29 16:36:09
amazing meglepő 2013-01-29 16:36:19
amazing elképesztő 2013-01-29 16:36:41
amazing különleges 2013-01-29 16:36:50
amazingly bámulatosan 2013-01-29 16:36:52
appliance eszköz 2013-01-24 00:59:37
approach megközelítés 2013-01-30 15:44:27
approach közeledés 2013-01-30 15:44:45
arrangement elrendezés;tervezés;szervezés 2013-02-10 01:50:24
attempt kísérlet 2013-01-29 15:18:20
attempt próba, próbálkozás 2013-01-29 15:18:22
attempting kísérletezés 2013-01-29 15:18:36
attend jár (iskolába) 2013-01-30 14:54:50
attend eljár 2013-01-30 14:56:00
attend látogat 2013-01-30 14:56:01
attend részt vesz 2013-01-30 14:56:03
attend at sth részt vesz vmin 2013-01-30 14:54:33
attend on kiszolgál 2013-01-30 14:55:02
attend to vigyáz/felügyel 2013-01-30 14:55:11
attendance at school iskolalátogatás 2013-01-30 14:55:38
avoid elkerül 2013-01-29 15:19:49
avoid kitér vmi elől 2013-01-29 15:19:56
avoid kivéd 2013-01-29 15:20:04
avoidable elkerülhető 2013-01-29 15:20:07
avoidance elkerülés 2013-01-29 15:20:09
awake teljesen éber 2013-01-29 15:22:14
awake felébredni 2013-01-29 15:24:16
awake / be - ébren van 2013-01-29 15:22:18
awake to ráébred 2013-01-29 15:22:10